Udgivet fre d. 13. mar 2020, kl. 12:02

KILDEVÆLDSKIRKEN AFLYSER ALLE GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER

Som følge af den seneste udvikling omkring udbredelse af Coronavirus i Danmark aflyses gudstjenester og arrangementer i Kildevældskirken fra 13. marts og indtil andet bliver meldt ud.

Det betyder i praksis, at:

  • alle gudstjenester er aflyst.
  • alle foredrag, møder, koncerter og kirkelige arrangementer er aflyst.
  • lån og leje af kirkens lokaler er suspenderet.
  • kirken er ikke længere åben for besøgende.

Kirkekontoret kan kontaktes telefonisk (39 20 54 66) i den almindelige åbningstid, men er fysisk lukket. Sager vedr. civilregistrering - herunder fødselsregistrering, begravelsesanmodninger, navngivning- og navneændringssager - vil fortsat blive behandlet.

Det vil også fortsat være muligt at kontakte kirkens præster via telefon og mail (Rikke: 22 41 82 70 rivh@km.dk; Lisbeth: 40 22 75 86 ljb@km.dk). 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at præsterne efter aftale tilbyder sjælesorg og samtaler. Vi henviser desuden til sjælesorg på nettet: www.sjaelesorg.nu

Kategorier Nyheder