17 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 17. januar 2021, kl. 10:00

Lisbeth Juhl Jørgensen

24 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 24. januar 2021, kl. 10:00

Rikke Vedel Hansen

31 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 31. januar 2021, kl. 10:00

Lisbeth Juhl Jørgensen

02 FEB

Bibelbanko

Dato: 
Tirsdag d. 2. februar 2021, Kl. 14:00 til kl. 16:00
03 FEB

Kyndelmissegudstjeneste

Dato: 
Onsdag d. 3. februar 2021, kl. 19:00

Lisbeth Juhl Jørgensen og Rikke Vedel Hansen

07 FEB

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 7. februar 2021, kl. 10:00

Peter Bjørn Hansen

14 FEB

Fastelavnsgudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 14. februar 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Lisbeth Juhl Jørgensen og Rikke Vedel Hansen

21 FEB

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 21. februar 2021, kl. 10:00

Rikke Vedel Hansen

23 FEB

Bibelbanko

Dato: 
Tirsdag d. 23. februar 2021, Kl. 14:00 til kl. 16:00
28 FEB

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 28. februar 2021, kl. 10:00

Lisbeth Juhl Jørgensen