04 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 4. oktober 2020, kl. 10:00

Lisbeth Juhl Jørgensen

11 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 11. oktober 2020, kl. 10:00

Rikke Vedel Hansen

18 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 18. oktober 2020, kl. 10:00

Østerbrogade 192, 2100 København Ø

Lisbeth Juhl Jørgensen

25 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 10:00

Rikke Vedel Hansen

01 NOV

Allehelgensgudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 17:00

Kildevældskirken

Lisbeth Juhl Jørgensen og Rikke Vedel Hansen