03 JAN

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 3. januar 2021, kl. 17:00

Kildevældskirken

Lisbeth Juhl Jørgensen og Rikke Vedel Jørgensen

10 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 10. januar 2021, kl. 10:00

Rikke Vedel Hansen

17 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 17. januar 2021, kl. 10:00

Lisbeth Juhl Jørgensen

24 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 24. januar 2021, kl. 10:00

Rikke Vedel Hansen

31 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 31. januar 2021, kl. 10:00

Lisbeth Juhl Jørgensen