04 FEB

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 4. februar 2021, kl. 17:30

Kildevældskirken