Kildevælds Sogns Menighedsråd konstituerede sig på følgende vis den 24. november 2020

 

Henning Hougaard – formand

Pia Henningsen - næstformand

 

Uffe Steen Gravenhorst – kasserer

Jesper Bruhn – kirkeværge

Michael Ostenfeld – kontaktperson

 

Mette Lyster Locht – formand for valgbestyrelsen

 

Anna Carina Lemvig Nielsen – menigt medlem

Jacob Fagervold - menigt medlem

Petra Kernel - menigt medlem

Anne-Grete Andersen - menigt medlem

Hardy Leicht Jensen - menigt medlem

 

Lilian Wulff Falkensteen – suppleant

Menighedsrådets møder er offentlige og alle interesserede er velkomne.

Møderne finder sted, enten i konfirmandlokalet eller den store sal i kirkens krypt - benyt indgangen til kirkens kontor.

 

MR-møder i andet halvår 2020:
9. december 2020

MR-møder i 1. halvår 2021:

 

Møde 1. torsdag i måneden
7. januar - AFLYST
4. februar
4. marts
8. april
6. maj 
3. juni

Møderne starter kl. 17.30