Kirkelig velsignelse

Ægtepar, der er borgerligt viet, kan få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.

Personer med bopæl i eller med tilknytning til Kildevældskirkens sogn kan blive gift i kirken, hvis blot én af personerne er medlem af Folkekirken.

Kontakt kordegnen for at aftale nærmere.