Heidi Christensen (formand for menighedsrådet og formand for valgbestyrelsen)

Dan Petersen (næstformand og kontaktperson)

Steen Nielsen (kirkeværge)

Karsten Krogh Petersen (kasserer)

Antoinette Petersen

 

-----

Rikke Vedel Hansen (kbf. præst)

Lisbeth Juhl Jørgensen (præst)