Henning Hougaard (Formand for menighedsrådet)

Dan Petersen (Næstformand & Kontaktperson)

Steen Nielsen (Kirkeværge)

Karsten Krogh Petersen (Kasserer)

Antoinette Petersen

Jørgen Pedersen

Leif Janhede

Mette Locht

Michael Ostenfeld (Formand for valgbestyrelsen)

Anne-Grethe Andersen

Hardy Jensen

Rikke Vedel Hansen (Kbf. præst)

Lisbeth Juhl Jørgensen (Præst)


Suppleanter:

 

 


Personalerepræsentant:

Martin Legène Jensen

 

opdateret 14.02.2020