Kildevældskirken

Kik ind!

 

 

 

Kildevældskirken er én blandt flere kirker her i området – og alle kirker har en historie og et ønske om, at de har en fremtid.

Byggeriet af Kildevældskirken blev støttet af familien Teilmann, den familie, der til op i 1980’erne producerede og solgte marmelader etc. og ikke mindst vine i store mængder. Familien var velhavende og skænkede store midler til velgørende og sociale formål samt til sognets kirkeliv. Her i sognet har familien Teilmann ladet opføre hele to stiftelser i Bryggervangen og tilstødende gader, men at bygge en kirke skulle have været kronen på værket. Kirken kom dog aldrig til at hedde Teilmann´s Kirke og det blev Kirkefondet, der begyndte at opførte den i begyndelsen af 1930’erne.

Kirken har gennem tiderne stået som en væsentlig og karakteristisk bygning - mange mennesker i sognet passerer den hver dag, men ved egentlig ikke ret meget om den.  Kirken virker stor, egentlig ikke pompøs, den er enkel i sin stil og indrettet smukt med gammelt inventar, som løbende er fornyet - sidst tilført et smukt dåbsfad og en dåbskande i sølv.

Men det er vel også mere vigtigt, hvad der sker bag murerne, aktivitetsniveauet er stort og kirken besøges af rigtig mange sognebørn. Der foretages mange dåb - og bryllup i kirken er ligeledes stærkt benyttet og populært. Med andre ord – der er et kirkeliv. Kirken har en dejlig akustik og er kendt for gode musik-oplevelser – særlig orgel- og korkoncerter. Det er virkeligt noget, der skal fortsætte og som der sættes pris på.

Kirken har gennemlevet en vanskelig periode, der nu ser ud til at være vendt til en god fremtid. Præsteskabet er to unge, progressive, kvindelige præster, der virkelig søger at få kirken gjort rigtig synlig. Alle sognekirker har næsten et ensartet ”standard”-program med fastlagte dage, hvor kirken bruges af sognebørnene; men det er kirkens strategi, at nå længere omkring – give ”oplevelser” og være opdateret, så alle føler, at kirken har noget at tilbyde – både kulturelt, men også dagligdags nærværende. Kirken er for alle og kan bruges af alle, når der føles et behov for støtte i livets svære stunder og til samtale om tunge problemer.

Kirkens opgave er at forkynde det kristne budskab, men også at være stedet, hvor vi mennesker finder hvile til eftertanke – kan lytte til og læse de dejlige salmer samt få en god udlægning af, hvad en prædiken kan sige os netop i dag.

Kirken har et menighedsråd, der ikke blot skal administrere kirkens midler, men også skabe basis og grundlag for trivsel og vækst, støtte og sikre en fremtid for kirken. Det arbejdes der kraftigt med. Netop i dette år, 2017, sker der rigtig meget i folkekirken; vi fejrer 500-året for reformationens indførelse i Danmark, reformationen, som dr. Martin Luther jo var ophavsmand til. Et år, hvor kirken virkelig har mulighed for at gøre sig synlig - og vil det.

Folkekirkens tilknytning til staten er under kraftig diskussion og ikke mindst folkekirkens medlemstal er afgørende for fremtidens kirkeliv. Det er nødvendigt at slutte op om kirken – som en naturlig del af det nære samfund. Det er netop alt det, der optager såvel præsteskabet som menighedsrådet. Der arbejdes ret målrettet med en strategi, der prøver at gøre kirken ikke blot til et dejligt sted at være; men også med fastholdelse af en menighed i Kildevældskirken

Menighedsrådet gør sit efter bedste evne, men behøver sognebørnenes medvirken – derfor kik ind og vær med!

 

Ole Holsted-Sandgreen

menighedsrådsmedlem