Fødsel

Fødsler anmeldes normalt af jordemoderen. Kun i tilfælde hvor der ikke har været en jordemoder med til fødslen, skal moderen selv anmelde fødslen via borger.dk.

 

Anerkendelse af faderskab

Hvis moderen er gift med en mand, registreres ægtemanden automatisk som barnets far.

Hvis moderen er ugift, kan (men skal ikke) hun og en mand registrere sig som forældre med fælles forældremyndighed ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring.

Omsogs- og ansvarserklæringen skal afgives inden 14 dage efter fødslen - derefter sender kordegnen sagen videre til Statsforvaltningen.

Hvis moderen ikke ønsker fælles forældremyndighed eller hvis moderen er gift med en kvinde, sender kordegnen sagen videre til Statsforvaltningen.