Konfirmation betyder en gensidig bekræftelse af dåben, forstået på den måde at Gud bekræfter det løfte han gav os i vores dåb om at være med os altid. På samme måde bekræfter også konfirmanden at han/hun også ønsker at være sat under Guds velsignelse. Konfirmationen forudsætter at man er døbt. 

Ved Kildevældskirken finder konfirmationen sted Store Bededag.

Der er ligeledes tradition for at konfirmationen foregår i 8. klasse. Konfirmationsforberedelsen begynder i september og afsluttes lige inden Store Bededag.

Konfirmationsforberedelsen varetages af begge præster.