Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Alteret

Alteret

Alterbilledet er udført (1930) af arkitektens far, professor Oscar Matthiesen. Sujettet er " Kristus og den samaritanske kvinde" (Joh.ev. IV, 1-42). Det er skænket af fru Egmont-Petersen. Oscar Adam Otto William Matthiesen (1861 - 1957) var uddannet på Kunstakademiet 1878-1884 og studerede, arbejdede og udstillede mange steder i verden.

Blandt hans kendteste værker er "Karreheste ved Seinen" (1890), "Den grundlov-givende rigsdag 5.6.1915" (fresko 1917-23 i Rigsdagens fællessal Christiansborg - en flot sammenkomposition af ca. 225 enkeltportrætter, der alle var udført efter levende model - O.M. var en meget efterspurgt portrætmaler), "Den nordiske stjernehimmel" (tempera, 1927, Frimurerlogen, Blegdamsvej, Kbh.), "Svenske dragon-officerer rider i bad (1906 Ystads Konstmus.).

Foruden alterbilledet i Kildevældskirken, har O.M. malet adskillige billeder og fresker til danske kirker, den kendteste er nok "Kristus i Getsemane" (fresko, 1929, i Getsemane kirke Kbh.). O.M. boede mange år i det nuværende "Løven og Bastionen" ved "Møllen" på Christianshavn. "Møllen" ejes nu af Nationalmuseet, og ved en omvisning i Møllen kan man se et stort maleri af Oscar Mathiessen, "Afrodite", der stiger op af havet.

Det er til minde om en afdød søster, Krèstine Bertelsen, at den velhavende hr. Berthelsen forærede kirken en prædikestol på betingelse af, at den blev udført i svensk træ hos en bestemt snedkermester i Holbæk.

Der ligger en meget rørende historie om en ung lidt tilbagestående stille pige bag gaven. En god og formuende beskytterinde fandt pigen grædende i en grøft som 4-5-årig og fik barnet fjernet fra hjemmet, da Krèstine og hendes to ældre brødre havde fået en alt for streng stedmor. Krèstine tilbragte mange ferier med sin beskytterinde på "Lerchenborg" hos grev Lerche.

Hans datter, komtesse Lerche malede hendes billede, som nu hænger i Kildevældskirkens kordegnekontor. Krèstine var særdeles flink til "fine Broderier, syede Kejserinde Dagmars Udstyr, Navn og Krone paa Alt og andre Ting".

Altertæppet, stoffet på altret og fire messehagler er vævet af Kirsten Kamedula. Desuden ejer kirken en lilla messehagel, syet, tegnet og foræret til kirken af fru Inga Neble og fru Inge Rud Nielsen i forbindelse med kirkens 50 års jubilæum. Hertil kommer yderligere to messehagler (en stålblå og en stærkt rød). Endvidere har menighedsrådet for nyligt indkøbt en grøn stola.