Ved siden af prædikestolen hænger J.A. Jerichaus krucifix. Det er en gave fra fru H.M. Petersen, Dronning Louises medarbejder i Røde Kors. Hun boede på sine ældre dage i Teilmanns stiftelse, og hun skænkede også kirkens alterkar (de kar som siden blev stjålet). Jens Adolf Jerichau (1816-1883) var først uddannet som maler på Kunstakademiet, men begyndte i 1836 at modellere hos H.E. Freund; arb. i Thorvaldsens atelier i Rom i 1838  

Den org. model til "Kristus på korset" er udført i 1853 og findes på Glyptoteket i marmor (1854), i bronze findes den foruden i Kildevældskirken i mange landsbykirker og ses desuden foran Jesuskirken og i Skt. Pauls kirke.

J.A.J. har en meget stor produktion bag sig og var en særdeles kendt kunstner, og adskillige af hans værker findes på Glyptoteket. 19. 2. 1846 blev han i Rom viet til den polske malerinde Elisabeth Maria Anna (Lisinska) Jerichau Baumann (1819-1881) og blev med hende stamfar til andre kunstnere med samme efternavn.