Det er muligt at ændre navn efter gældende regler. Se enten borger.dk eller kontakt kordegnen for yderligere information.