Kildevældskirken anvender billeder fra Pixabay, som er en gratis billeddatabase, egne fotos samt billeder fra Folkekirkens Billeddatabase.